Call

Centre Andorrà de Llengües

La primera escola d'idiomes del Principat d'Andorra.
Fundada l'any 1976

L'estiu en anglès


Durant tot l’estiu, de finals de juny a principis de setembre posem a disposició classes d’anglès.
Us proposem dues opcions:
  • Classes particulars a la vostra conveniència.
  • Classes intensives d’anglès a preus reduïts (especials post confinament).

L'estiu en anglès

Classes


Classes en grup

"Tots els nostres professors són experimentats i qualificats."

Classes en grup - Pack fidelitat

Aprofita les classes en grup amb preus més econòmics!

Classes particulars

Classes individuals per cenyir-nos als vostres objectius específics.

Classes gratuïtes

"Hem de canviar la nostra manera de fer, compartir més, doncs cap de nosaltres queda exempt de trobar-se algun dia en la situació que ara vosaltres viviu."

Estades a l'estranger

Estades a Anglaterra, Irlanda i França.

Qui som


Qui som Qui som
El Centre Andorrà de Llengües fou fundat l’any 1976. És per tant, la més antiga escola de llengües del Principat d’Andorra, un minúscul i sorprenentment interessant, tot i que més aviat poc conegut, país que es dissimula al Pirineu.
 
Claude Benet, fundador i director ostenta una sòlida experiència en el món de l’ensenyament d’idiomes i direcció de l’escola, però també en el sector públic com a professor d’anglès al Lycée Comte de Foix. La seva llarga trajectòria com a docent fou interrompuda en dues ocasions, en ser escollit pel Govern d’Andorra, primer com a Director d’Esports i seguidament com a Ministre de Turisme i Comerç.
Aquesta dilatada experiència li ha permès de relacionar la seva carrera professional amb el món de la cultura, de l’esport, del lleure i del turisme,  oferint als estudiants de Call, una concepció de l’aprenentatge de les llengües molt més àmplia, rica i diferent alhora que els estudiants o visitants estrangers  descobriran les especificitats, “la uniquesa” d’Andorra.  
 
Call és una petita escola privada especialitzada en l’ensenyament d'idiomes i que alhora ofereix cursos privats individuals o a empreses, a l'estranger.
Tots els professors disposen de titulació universitària i experiència, però també se’ls reconeix la seva dedicació i adaptació a circumstàncies o alumnats canviants.
 
Els nostres estudiants van dels 6 anys fins a adults de totes edats i procedeixen de tots els sectors de la societat.
La gran majoria de les classes es realitzen en els nostres locals però les classes a domicili o en companyies són benvingudes.
Els grups estan constituïts per una mitja de 5 a 8 persones.
​Les classes s’inicien a mitjans de setembre o a principis d’octubre però hom es pot incorporar durant l’any, sempre i quan hi hagi disponibilitat horària i de nivell.

Contactan's


  • Carrer del Fener, 17, Andorra la Vella, Andorra

Formulari inscripció

REGLAMENT

Tot alumne inscrit al Centre Andorrà de Llengües ha de respectar el reglament següent:
1- Els estudiants han d’inscriure’s mitjançant l´imprès facilitat pel Centre Andorrà de Llengües degudament complimentat, signat i abonar un dret de matrícula de 65 € (per al “curs acadèmic 2019-2020”) o de 75 € (per al “curs per mesos”; i per al “curs per mesos en efectiu”). Els nens petits i grans fins a un màxim de 1h30 per setmana disposen de una matrícula de 65 €.
L’ estudiant no estarà degudament inscrit fins que hagi satisfet l´import de la matrícula.
2- El CALL es reserva el dret d’admissió, i pot en cas de comportament indegut i d’incompliment de pagament exigir que l’estudiant cessi d’assistir a les classes. Els estudiants han d’adoptar en tot moment un comportament respectuós amb el personal, material, dependències i accessos al Centre i queda rigorosament prohibit fumar i menjar als nostres locals.
3- Tots els tràmits administratius han de formalitzar-se directament al secretariat.
4- L´import de les classes s’abonarà a l´inici del mes, per rebut mensual, llevat acord prèviament acceptat per ambdues parts.
5- L´import de les classes en grup es fixarà a principi del curs i no variarà fins l´inici del següent any escolar. Està basat sobre el preu mensual que no altera el nombre de dies de classes, excepte en el cas de classes particulars.
6- Les despeses de retard o càrrecs per incompliment aniran a càrrec de l’estudiant.
7- El CALL es reserva la facultat de modificar l’horari d’un grup si aquest queda reduït a menys de quatre integrants.
8- Les baixes temporals o definitives han de comunicar-se al secretariat mitjançant el document firmat, abans del dia 27 anterior al mes de la baixa. En cas d’absència prolongada per malaltia molt greu o total discapacitat que no permeti el desplaçament fins al Centre, l’estudiant podrà beneficiar-se del corresponent descompte sobre la mensualitat següent si presenta els documents justificatius, i només en el cas dels alumnes amb “curs per mesos” (règim ordinari) i “curs per mesos amb efectiu”. Els alumnes amb el “curs acadèmic 2019-2020” (règim fidelitat) no podran beneficiar-se de cap retorn, ni per baixa, ni malaltia.
9- S’entén que les mensualitats queden acceptades per a tot el període del curs escolar.
10- En cap cas no es retornarà l´import de la mensualitat.
11- Tot estudiant que s’hagi donat de baixa abans del final de l’any escolar en curs, haurà de tornar a abonar l´import de matrícula al moment de la nova inscripció.
12- El CALL descomptarà de l´import mensual la part proporcional de classes no impartides per un dels seus professors a partir de tres absències consecutives.
13- No s’entregaran certificats abans del 17 de juny.
14- El CALL romandrà tancat dues setmanes per Nadal, una setmana per Carnestoltes, una setmana per Setmana Santa i festes oficials.
15- El CALL no es fa responsable dels accidents o danys soferts per part dels estudiants.
16- La direcció del CALL queda a disposició dels seus estudiants per a tota consulta, suggeriments o queixa i posa a disposició dels seus estudiants un llibre de reclamacions.
17- L’estudiant gaudirà d’un descompte especial amb el “curs acadèmic 2019-2020” (règim fidelitat) en el preu de les mensualitats si es compromet a abonar l´import de les classes, mensualment, fins al final del curs o sigui el 30 de juny. La clàusula 8 no s’aplicarà als estudiants inscrits amb el règim “curs acadèmic 2019-2020” (règim fidelitat) tal com s’especifica en el full d’inscripció: és a dir que les classes amb règim “curs acadèmic 2019-2020” (règim fidelitat) no admeten cap tipus de devolució de l´import acordat ambdues parts ja sigui per baixa laboral, malaltia o qualsevol altra raó familiar o personal.
18- Solament els estudiants inscrits amb la formula “curs acadèmic 2019-2020” (règim fidelitat) podran gaudir d’un descompte addicional de 5% en concepte de família si són parents de primer grau, o en concepte d’empresa si el nombre d’estudiants és d’un mínim de quatre.
19- El preu mensual del règim “curs per mesos” (règim ordinari) és de 115 € a raó de tres hores per setmana i de 105 € a raó de dues hores setmanals. Els pagaments en efectiu estan sotmesos al punt 21.
20- El preu mensual del règim “curs acadèmic 2019-2020” (règim fidelitat) és de 95 € a raó de tres hores setmanals i de 87 € per dues hores setmanals. Els pagaments en efectiu estan sotmesos al punt 21.
21- Els imports abonats amb efectiu tenen un cost de 120 € mensuals a raó de 3 hores setmanals i de 110 € a raó de dues hores setmanals. Dits imports amb efectiu s’han d’abonar abans del dia 5 de cada mes.
22- Els alumnes que vulguin disposar de dos horaris diferents en un mateix nivell cursat, tindran un augment de 15% sobre l’import del rebut. Els estudiants que optin per a dos idiomes gaudiran d’un 20% de descompte en les dues llengües escollides, ja sigui en règim ordinari o fidelitat.
23- Les inscripcions realitzades després del 30 de novembre no podran disposar del règim “curs acadèmic 2019-2020” (règim fidelitat), i únicament el règim “curs per mesos” (règim ordinari) i “curs per mesos en efectiu” en seran les úniques opcions.
24- El Centre Andorrà de Llengües no es farà responsable dels menors que surtin de classe abans d’hora.
25- El Centre Andorrà de Llengües carregarà els imports de les classes mitjançant rebuts bancaris. Els rebuts que reben els estudiants amb format PDF lliurat pel banc també consten com a factura tant per la seva quantitat de detall com per la seva qualitat; per tant l’Acadèmia no lliurarà cap complement de factura. A partir de cinc alumnes d’una mateixa empresa el Centre podrà emetre una factura, sense rebut bancari, sempre i quan agrupi un mínim de tres mesos de classes impartides, i no menys.
26- El Centre Andorrà de Llengües pot canviar els preus a partir del mes de gener i això fins al 31 de març en cas de necessitat, tot i que només en circumstàncies excepcionals.
Als efectes del que preveu la llei 15/2003 de 18 de desembre, de protecció de dades personals, informem a l’estudiant que les dades personals que ens faciliti seran incorporades al nostre fitxer informatitzat. La titularitat i la responsabilitat d’aquest fitxer correspon al Centre Andorrà de Llengües, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat.

La direcció