En les classes en grup els alumnes poden integrar-se en qualsevol moment.

Les classes en grup faciliten als alummes interactuar entre ells la qual cosa atorga un major dinamisme. 

El pagament és mensual i l'alumne es pot donar de baixar en qualsevol moment.

Inscriu-te aquí