PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableix la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, el Centre Andorrà de Llengües com a propietari de la pàgina web www.call.ad i i www.call.eu.com es fa responsable del tractament de les dades personals rebudes a través les pàgines web de Centre Andorrà de Llengües. Les dades dels usuaris rebudes a través de les pàgines web de Centre Andorrà de Llengües es tractaran de manera que es respecti la privacitat dels usuaris. A tal efecte el Centre Andorrà de Llengües es compromet a emmagatzemar les dades dels usuaris en un fitxer titularitat del Centre Andorrà de Llengües i queda sota la seva responsabilitat. El Centre Andorrà de Llengües adopta les mesures necessàries per evitar l’alteració, l’accés no autoritzat o la pèrdua de dades personals dels usuaris.

Mentre l'usuari no comuniqui mitjançant escrit a Centre Andorrà de Llengües, Avinguda del Fener 17, 1-G, AD400, Andorra la Vella, Principat d’Andorra o mitjançant l’adreça de correu electrònica idiomes@call.ad i/o www.call.eu.com , la seva voluntat de suprimir, rectificar, cancel·lar o presentar oposició, el Centre Andorrà de Llengües conservarà les dades dels usuaris i disposa del consentiment de l’usuari per utilitzar les seves dades a fi de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.