Propietat de la pàgina web i del seu contingut

El Centre Andorrà de Llengües, domiciliat a l’Avinguda del Fener 17, 1-G, AD500, Andorra la Vella, Principat d’Andorra, amb el Registre de Comerç número 903319Ci amb correu electrònic idiomes@call.ad i/o www.call.eu.com informa que és titular de la pàgina web http://www.call.ad i/o www.call.eu.com i http://www.call.eu.com. També s'informa de les condicions d’accés i ús a aquesta pàgina web en el present avís legal.

L’accés, la navegació i la utilització de qualsevol de les pàgines web titularitat del Centre Andorrà de Llengües comporta la plena acceptació i sense reserves per l’usuari d’aquestes condicions generals d’accés i ús vigents en cada moment en què l’usuari hi accedeixi.

L’usuari al accedeix a les pàgines web de Centre Andorrà de Llengües confirma haver llegit aquest avís legal. L'usuari assumeix la plena responsabilitat de l'ús correcte de totes les pàgines web de Centre Andorrà de Llengües.


Propietat intel·lectual i industrial

Totes les pàgines del Centre Andorrà de Llengües es regeixen per les lleis andorranes i estan protegides per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial prenen efecte sobre tota la informació continguda en les pàgines web del Centre Andorrà de Llengües. Així doncs tots els disseny gràfic i dibuixos, els logos, les imatges i signes distintius, els textos, bases de dades, àudios i vídeos, combinacions de colors i tots els elements continguts, són titularitat del Centre Andorrà de Llengües, excepte aquells continguts que pertanyen a tercers proveïdors.

L’accés i l’ús de les pàgines web del Centre Andorrà de Llengües no dona dret a concessió de llicència d’ús i en cap cas no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual o industrial. Queda expressament prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació total o parcial de qualsevol de les pàgines web del Centre Andorrà de Llengües.

El Centre Andorrà de Llengües dona dret a l'usuari a poder visualitzar totes les pàgines web del Centre Andorrà de Llengües, així com imprimir-les, copiar-les i emmagatzemar-les en qualsevol dispositiu de memòria sempre i quan el seu ús sigui exclusivament per ús personal i privat. L'ús no autoritzat de la informació continguda en les pàgines web del Centre Andorrà de Llengües, la modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial del Centre Andorrà de Llengües donarà lloc a les responsabilitats civils i penals estipulades en la llei.


Exoneració de responsabilitat

Els usuaris de les pàgines web del Centre Andorrà de Llengües ho fan sota el seu propi risc. En accedir a qualsevol lloc de les pàgines web ho fan acceptant que per qualsevol dany que hagin pogut produir com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions hauran de respondre davant del Centre Andorrà de Llengües o altres empreses implicades.

El Centre Andorrà de Llengües no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés a les pàgines web del Centre Andorrà de Llengües o de l'ús que es pugui fer de la informació i tant l'accés o l'ús d'aquesta informació seran responsabilitat exclusiva de l'usuari.

El Centre Andorrà de Llengües no es responsabilitza de possibles errors de seguretat que es poguessin produir en les pàgines web del Centre Andorrà de Llengües ni de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari, els fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats com a conseqüència de l’accés a les pàgines web del Centre Andorrà de Llengües o de l’ús d’informació o d’aplicacions que continguin.

El Centre Andorrà de Llengües no es responsabilitza ni assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de la concessió o dels continguts dels enllaços de tercers. El Centre Andorrà de Llengües no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.


Modificacions

Tot el contingut en les pàgines web del Centre Andorrà de Llengües poden ser actualitzades, modificades o eliminades sense cap avís previ, sempre respectant les previsions legals d’informació.


Legislació aplicable

La relació entre l’usuari i el contingut de les pàgines web propietat del Centre Andorrà de Llengües es regiran per la legislació andorra. Qualsevol controvèrsia entre l’usuari i la prestadora de servei es sotmetran a arbitratge o s’acudirà als tribunals del Principat d’Andorra.

Tota la informació rebuda a les pàgines web del Centre Andorrà de Llengües es considerarà cedida a Centre Andorrà de Llengües a títol gratuït.

En cas que es vulgui presentar una reclamació, es vulgui consultar o suggerir quelcom, es podrà fer a través de l’apartat de contacte de la pàgina web www.call.ad i/o www.call.eu.com.